Słownik terminów inżynierii oprogramowania

Mimo tego, że piszę po polsku, dzielę się z Wami wiedzą pochodzącą z całego świata. Nasza branża jest, szczerze, tylko anglojęzyczna. Składnia wszystkich popularnych języków programowania bazuje na angielskich terminach. W międzynarodowych zespołach deweloperzy rozmawiają głównie po angielsku. Nie masz wyboru, chcesz kiedykolwiek pracować poza Polską, musisz być komunikatywny w tym języku.

Poniżej zamieszczam kilkanaście terminów, które wyłowiłem z książki, którą obecnie czytam. Książka to “Software Craftsman” autorstwa Sandro Mancuso, w polskim tłumaczeniu. Wiele z nich wywołały we mnie śmiech, więc jak znacie coś lepszego to czekam na komentarze. Albo pull request’y :)

 • programowanie sterowane testami - Test Driven Development - TDD
 • kod zastany - legacy code
 • ciągła integracja - continuous integration
 • atrapa - mock
 • przegląd kodu - code review
 • karta zadaniowa - task
 • rejestr zadań - backlog
 • rejestr produktowy - product backlog
 • przekombinowanie - over-engineering ;
 • programowanie zwinne - agile software development
 • projekt otwarty - open source ;)
 • projekt własny - pet project
 • refaktoryzacja - refactoring
 • pętla sprzężenia zwrotnego - feedback loop
 • narada na stojąco - daily stand-up
 • diagram wypalania - burndown chart
 • historyjka użytkownika - user story
 • przekazywanie do produkcji - deployment
 • zautomatyzowane przekazywanie do produkcji - automated deployment, continuous delivery
 • wydanie - release
 • konserwacja kodu - maintainance
 • prosty projekt - simple design

Jak zwykle, zachęcam do dyskusji na Twitterze.